88809940 - 88801124

دسته بندی محصولات مخابراتی


NB_Store_ProductList

, MD-110,Busines Phone ,MX-ONE,boards , کارت مرکز تلفن اریکسون , برد  MD-110 , برد مرکز تلفن  MX-ONE اریکسون
ELU29 R10/j
ارائه دهنده کلیه تجهیزات و بردهای مراکز تلفن  MD-110 , MX-ONE  شامل بردهای

NIU2,LSU,DSU,LPU5,RG5DC,GJUL4,GJUL5,LPU DISPLAY,....
ارائه دهنده کلیه تجهیزات و بردهای مراکز تلفن  MD-110 , MX-ONE  شامل بردهای

NIU2,LSU,DSU,LPU5,RG5DC,GJUL4,GJUL5,LPU DISPLAY,....

مستندات محصول

دی ان ان evoq