88809940 - 88801124

دسته بندی محصولات مخابراتی


NB_Store_ProductList

Dialog 4223
Dialog 4223
شرکت فن آوریهای نوین پارنیک ارتباط ارائه دهنده کلیه تجهیزات جانبی مراکز تلفن اریکسون و  Aastra .
شرکت فن آوریهای نوین پارنیک ارتباط ارائه دهنده کلیه تجهیزات جانبی مراکز تلفن اریکسون و  Aastra .

محصولی که خریده اید را به کمک آیتم های مرتبط زیر کامل نمایید

MX-ONE
MX-ONE
0 ریال
دی ان ان evoq