88809940 - 88801124

دسته بندی محصولات مخابراتی


NB_Store_ProductList

 Telephony System, MD-110,Busines Phone ,MX-ONE, کارت مرکز تلفن اریکسون , کارت MD-110
MX-ONE
شرکت فن آوریهای نوین پارنیک ارتباط آماده ارائه تجهیزات مراکز تلفن  MX-ONE , MD-110,Bussines Phone  به مشتریان محترم میباشد.
شرکت فن آوریهای نوین پارنیک ارتباط آماده ارائه تجهیزات مراکز تلفن  MX-ONE , MD-110,Bussines Phone  به مشتریان محترم میباشد.

مستندات محصول

محصولی که خریده اید را به کمک آیتم های مرتبط زیر کامل نمایید

Dialog 4223
Dialog 4223
0 ریال
دی ان ان evoq