88809940 - 88801124

دسته بندی محصولات مخابراتی


NB_Store_ProductList

AN-FM-480-4 ETH
Media Convertors
 مبدلهای مخابراتی جهت انتقال لینکهای E1 و پورتهای اترنت برروی بستر فیبر نوری  - ساخت کمپانی  Ad -Net  تایوان
 مبدلهای مخابراتی جهت انتقال لینکهای E1 و پورتهای اترنت برروی بستر فیبر نوری  - ساخت کمپانی  Ad -Net  تایوان

مستندات محصول

دی ان ان evoq