88809940 - 88801124
اطلاعات تماس

آدرس: تهران - دارآباد - خیابان شهید پورابتهاج شرقی - خیابان شهید اسماعیل هاشمی - پلاک 1  - ساختمان پزشکان شمال تهران                                                                         بلوک B - طبقه سوم - واحد 23

کد پستی:        1956956799 

شماره های تماس : 88809940 - 88801124
تلفکس: 88482479

Text/HTMLDNNSmart.SuperForm

Text/HTML

دی ان ان evoq